Nabízíme služby v oblasti přípravy a zpracování dodavatelské dokumentace pro širokou škálu a velikost projektů. Od zkompletování dokumentace výrobku po zpracování dodavatelské dokumentace pro celé investiční celky. Zpracování dokumentace je možné jak z tištěné tak i z elektronické verze dokumentů.

Pro zpracování tištěné dokumentace do elektronické podoby používáme kvalitní kancelářskou techniku značky CANON. Digitalizace je prováděna ručně s přihlédnutím na stav dokumentů. Skenujeme barevně s rozlišením až 600 DPI do šířky obrazu 1060 mm (1160 mm šíře média) a délky5000mm

Evidence a třídění dokumentace je realizována pomocí speciálních SW nástrojů, vyvinutých pro specifické činnosti spojené se zpracováním velkých objemů dokumentů. Pro zpracování a evidenci dokumentace používáme vlastní serverový SW.

EviDoc©

Serverový systém pro zpracování a evidenci dokumentace, orientovaný primárně na sběr a kompletaci dokumentace od subdodavatelů a její jednoduchou transformaci do struktury dle zadání koncového odběratele. Každý dodavatel uploaduje dokumentaci do systému, následně dokumentaci kategorizuje a postupuje ji ke kontrole v rámci nastavených procedur. Dokumentace je následně připravena pro export dat do požadované struktury, včetně příslušných doprovodných dokumentů, jako seznam dokumentace jednotlivých šanonů, seznam šanonů, kontrolní listy šanonů, hřbety pro tiskovou sestavu, předávací protokol a jiné.

CommiX©

Univerzální serverový systém pro práci s dokumentací a informacemi v rámci realizace nejen průmyslových projektů. Systém je modulární a umožňuje centralizovat zdroj aktuálních informací a řízení přístupu k nim na základě skupinových oprávnění.

Centrálním bodem systému CommiX je ASSET registr daného projektu, dále číselníky dané stavebním povolením a standardizované číselníky pro kategorizaci dokumentů dle ČSN EN 61355 ed.2 a další číselní platné v rozsahu aktuálního projektu. Díky tomu způsobu práce s informacemi je možné eliminovat mnoho chyb lidského faktoru při zpracování dat v rámci celého projektu.

MODULY

EMAIL

 • Evidence emailové komunikace pomocí email brány.
 • Evidence příloh včetně možnosti klasifikace obsahu a připomínkování.
 • Možnost provázání s modulem DOKUMENTACE

DOKUMENTACE

 • Evidence předávaných dokumentů / dokumentace.
 • Připomínkování obsahu dokumentace.
 • Přehled nad aktuálními dokumenty.
 • Možnost provázat dokumentaci přímo na položky z ASSET registru daného projektu.

PRACOVNÍ POVOLENÍ

 • Centrální evidence a vystavování pracovních povolení v rámci realizace díla.
 • Přehled aktuálních pracovních povolení, rozsahu a typu prací a typu činností.

NAJÍŽDĚNÍ

 • Centrální evidence průběhu uvádění do provozu, kdy je každá zkouška či závada zaznamenána do systému ve vazbě na ASSET registr případně modul DOKUMENTACE.
 • Záznamem zkoušky provedené na zařízení je možné přímo generovat protokoly ze zkoušky a online reportovat stav zkoušek pro vedení projektu.
 • V případě použití modulu PRACOVNÍ POVOLENÍ je možné najížděcí skupinu koordinovat s ohledem na probíhající práce.

ZMĚNY

 • Centrální sledování změn v rámci projektu, řízení NCR a jejich evidence.
 • Vazba na ASSET registr a DOKUMENTACI.

KNIHOVNA

 • Modul pracující samostatně, nebo v kooperaci s modulem DOKUMENTACE pro sdílení vybraných dokumentů mezi uživateli systému, dle jejich oprávnění.